Xem khát vọng toàn dân, tìm cách đáp ứng khát vọng ấy mà ra tư tưởng

Kết quả mà không thấy thì tồn tại ngàn năm. Kết quả mà nhìn thấy được thì không thể bền vững. Xem khát vọng toàn dân, tìm cách đáp ứng khát vọng ấy mà ra tư tưởng.

Cơ cấu diệu lực vô hình của bộ óc Trí Thấy

Sườn đi của mình vẫn là giải quyết về sự thấy và tri thức: Sự thấy đúng, thấy đủ, thấy như thật. Đồng thời, phát triển tri thức theo sự thấy đó và làm rõ thêm về tri thức trong sự thấy; mối tương quan giữa trí thấy và tri thức; song song đó cũng làm rõ có một loại trí thấy và tri thức nguyên thuỷ chưa bị kinh nghiệm hay ý tưởng chi phối.

Chất lượng ngôn ngữ và chất lượng tầm nhìn

Khi anh nói chuyện anh dùng ngôn ngữ là người ta có thể hiểu tầm nhìn của anh. Tầm nhìn và ngôn ngữ anh sử dụng đi liền nhau. Anh nhìn như thế nào rồi anh sử dụng ngôn ngữ như thế nào nó sẽ tương ứng với tầm nhìn....

Văn Hóa Thấy Rõ

...Có rất nhiều nội dung quý vị cần phải tập hàng ngày, tập nhuần nhuyễn đến mức như là phản xạ, đến mức gần như biến thành bản chất riêng của mình để được gọi là nền văn hoá Thấy Rõ đã hình thành...

Nói thêm về nỗi sơ

"Mọi phán xét đều từ cái cũ, cái anh biết đã cũ thì làm sao cái cũ phán xét được cái mới? Chỉ có điều duy nhất ngược lại là cái mới phán xét cái cũ, nhưng người ta đã cố chấp làm ngược lại chuyện ấy." - Aba

Một công cụ để đầu óc hoạt động ở tầm quốc tế

Dòng máu Trí Thấy, về tính chất bản nhiên không liên quan khái niệm dân tộc hay thế giới, còn về mặt kinh nghiệm dòng máu này mang tính quốc tế.

Bảo vệ dân tộc

Máu nguyên thuỷ đã phai màu. Cách tư duy xưa nay chưa ai dạy chấn chỉnh. Đoàn kết lại khó làm. Thì làm sao bảo vệ đúng thực chất quê hương dân tộc? Nếu con là lãnh tụ thật sự thương dân mình. Con sẽ phải làm sao?

Tạo ngôn ngữ mới trong Trí Thấy

 Khi trả lời không biết, không phải đầu óc Aba dừng lại ở đó mà lúc bấy giờ lại hiện ra nhiều sự thấy cùng một lúc: Thấy đầu óc mình nó thấy một thứ gì đó nằm bên trên "không biết". Tức là sự thấy lúc ấy sẽ mở ra một lối đi để vào một thế giới mà loài người chưa vào.

Cố chấp trong đúng sai chúng ta sẽ không có cuộc sống riêng

Làm sao từng người dân ý thức được sự độc lập tự do của đầu óc và có tư tưởng độc lập. Chính cái đó mới là cứu nước chứ không phải phản đối chính quyền hay chờ đợi chính quyền. Sống còn của dân tộc, mạnh yếu của dân tộc là nằm ở chỗ này chứ không phải là những giải pháp chính trị, không phải vũ khí, không phải kinh tế.

Tiên tri giải trí đưa tiễn mùa xuân

"Học thuyết Trí Thấy khẳng định có một loại ngôn ngữ và hiểu biết tiềm ẩn cho con người sử dụng mà loại ngôn ngữ và hiểu biết đó tuỳ cảnh mà sinh ra và biến mất khi hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh ấy.."- Aba

12 điều luật tự nguyện của người Trí Thấy

12 điều luật tự nguyện của người Trí Thấy - Tác giả Aba (Duy Tuệ) - Paris 27/05/2010

Tầm nhìn của người học Trí Thấy

Tác giả ABA (Duy Tuệ) - Hoa Kỳ ngày 29-3-2011